Oplysninger om anvendelse af persondata og cookies

Når du anvender Flytjord.dk, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne navn, adresse, telefonnummer og e-mail, firmanavn, CVR nr. samt hvilken type bruger du er. Det gør vi for at kunne varetage den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med flytning af overskudsjord.

Der registreres et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon og dit IP-nummer. Der sker en logning af de indtastede oplysninger og handlinger. Disse oplysninger anvendes i forbindelse til fejlfinding.

Andre oplysninger
Oplysningerne i Flytjord.dk anvendes desuden af jordmodtagerne Aarhus Havn og Lars Gravco til fakturering af den modtagne jord, herunder godkendelse af betaler.

Oplysningerne kan også blive anvendt af kommunen til videnskabelige og statistiske undersøgelser. En hver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

Flytjord.dk henter oplysninger i eksterne systemer, som f.eks. adresseopslag, oplysning om en ejendom er kortlagt, områdeklassificeret eller om kommunen har miljøoplysninger på en konkret ejendom. Disse oplysninger stammer fra Kortinfo, Danmarks Adressers Web API (DAWA), Danmarks Miljøportal og kommunens miljødatabase. Oplysninger fra Danmarks Miljøportal er desuden offentlig tilgængelige.

Der findes desuden oplysninger om jordens forureningsgrad i forbindelse med udtagning af stikprøver af udvalgte jordlæs på Aarhus Havn.

Lovgrundlag
Det er er lovpligtigt at give oplysningerne i forbindelse med anmeldelse af jordflytninger. Ved manglende anmeldelse af jordflytninger, kan anmelder eller den der er ansvarlig for anmeldelse straffes med bøde, med mindre højere straf er forskyldt ved anden lovgivning.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af den til en hver tid gældende bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Opbevaring og videregivelse af oplysninger
Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

Oplysninger kan blive videregivet til anden offentlig myndighed eller dennes rådgiver efter anmodning. Oplysningerne videregives i anonymiseret form og kan blive anvendt til videnskabelig eller statistik brug.

De oplysninger vi her behandler om dig gemmes og anvendes til behandling af miljøsager i kommunen, da disse er nødvendige for sagsbehandlingen. Behandlingen sker i henhold til forvaltnings- og offentlighedslovens regler og oplysningerne slettes ikke.

Indsigt i oplysninger
Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Klageadgang
Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Den dataansvarlige for den aktuelle kommune, kan findes på forsiden af FlytJord.dk i feltet ’Kontakt’. Her kan du finde telefonnummer og e-mailadresse på kommunens miljøafdeling. Har du spørgsmål i forbindelse med kommunens behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver via den dataansvarlige kontaktperson i miljøafdelingen.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere.

Hvorfor informerer vi om cookies? Vi informerer om cookies, fordi vi ligesom alle andre danske IT-systemer er forpligtet til at informere om dem i henhold til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279)

Flytjord.dk ejes og publiceres af en sammenslutning af kommuner:

Læs mere her: https://os2.eu/produkt/os2flytjorddk



Opdateret dato: 2.12.2018